เว็บไซต์สำเร็จรูปเอนกประสงค์

เป็นระบบเว็บไซต์ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเอนกประสงค์ โดยมีระบบต่างๆ ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เช่นระบบจัดการเนื้อหาที่สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลได้ไม่จำกัด, ระบบร้านค้าออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสูง, ระบบเว็บบอร์ดที่สร้างเพิ่มได้แบบไม่จำกัดพร้อมระบบจัดการต่างๆ ครบครัน และระบบสมาชิกที่เป็นตัวเชื่อมระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมระบบจัดการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ชมในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ

เว็บไซต์ระบบนี้เหมาะสำหรับ

- บุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
- บริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคลต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล, ข่าวสาร, สินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- Bloger หรือนักเขียนบทความที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอความคิดของตนผ่านอินเตอร์เน็ต
- โรงแรม รีสอร์ท ที่พักต่างๆ และบริษัททัวร์ ที่ต้องการนำเสนอ ข้อมูลที่พัก และแพ็คเก็จท่องเที่ยว ผ่านอินเตอร์เน็ต
- กลุ่มธุรกิจอิสระ, หรือขายตรงกลุ่มต่างๆ, กลุ่มประกันฯ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และต่อยอดธุรกิจ
- กุล่มธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ วัด ศาสนสถานต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอผลงานหรือข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต
- สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และตัวแทนต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- เจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า
- กลุ่มสถานศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านอินเตอร์เน็ต
- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวและความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน
- กลุ่มแฟนคลับศิลปินต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารต่างร่วมกัน
- ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์/ขายสินค้า และบริการ
- ร้านอาหาร ภัตตาคาร และสถานบันเทิงต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลร้านค้า และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
- สถานพยาบาล คลีนิคต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์เพื่อนำเสนอบริการ, ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- สถานเสริมความงาม สปา บริการนวดต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจการให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
- กลุ่มเกษตร,ธุรกิจเชิงเกษตร หรือกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, สินค้า และบริการ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
- ทุกคนที่มองเห็นโอกาสในการแข่งขัน เพื่ออนาคต และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ

 

เลือกเว็บไซต์ในแบบของคุณ

เลือกเว็บไซต์ในแบบของคุณ

เว็บโฆษณาสำเร็จรูป

เว็บไซต์ระบบประกาศซื้อขายฟรี

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเอง ให้ผู้ชมเข้ามาลงโฆษณา, ประกาศซื้อขายฟรี เพื่อให้เว็บไซต์สร้างรายได้ให้คุณในระยะยาว

ปกติ 4,900 บาท/ปี
เหลือเพียง 2,900 บาท/ปี

ใช้ 2ปี แถมฟรีอีก 1 ปี (รวมเป็น 3ปี)

ดูรายละเอียด
เว็บร้านค้าออนไลน์

เว็บไซต์ระบบร้านค้าออนไลน์

เหมาะสำหรับท่านที่มีสินค้า และต้องการเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อให้ลูกค้าในอนาคตสามารถเข้าถึงสินค้าของคุณได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ปกติ 5,900 บาท/ปี
เหลือเพียง 3,500 บาท/ปี

ใช้ 2ปี แถมฟรีอีก 1 ปี (รวมเป็น 3ปี)

ดูรายละเอียด
เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับองค์กร และธุรกิจทั่วไป

เว็บไซต์เอนกประสงค์

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, กุล่ม, องค์กร และธุรกิจทั่วไป ที่ไม่เน้นการขาย ช่วยเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารในการนำเสนอ

ปกติ 4,900 บาท/ปี
เหลือเพียง 2,900 บาท/ปี

ใช้ 2ปี แถมฟรีอีก 1 ปี (รวมเป็น 3ปี)

ดูรายละเอียด