ทัวร์ตุรกี PHOTO HUNTER TURKEY - 6วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  XT2019-02
 • ประเทศ
  :  X-PHOTO HUNTER
 • ระยะเวลา
  :  6วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 119,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เดินทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศตุรกี
ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป
เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้ ตื่นตากับความสวยงามทะเล
ชมบอลลูนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย ที่ครั้งหนึ่งต้องมาเยือน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม


รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)