3.ทัวร์ยุโรป PREMIUM GRAND SWITZERLAND - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  EU2019-005
 • ประเทศ
  :  EUROPE
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
 • ระดับทัวร์
เดินทาง 8-16 OCT / 2-10 NOV 62
ราคา 148,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาและทะเลสาบ ณ สวิตเซอร์แลนด์
เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยที่ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา สายน้ำ และฟ้าคราม
นั่งรถราง HARDER KULM ขึ้นกระเช้า CABRIO สู่ยอดเขา STANSERHORNเยือนเมืองเก่ากรุงเบิร์น
เมืองเก่าสไตน์อัมไรน์ ลูเซิร์นเดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ชำนาญงานและการบริการสุดประทับใจ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมรายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8-16 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 148,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ (ห้องพัก 2 ท่าน)
 • 142,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 135,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 129,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 178,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  2-10 NOV 2019  จองทัวร์นี้
 • 148,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ (ห้องพัก 2 ท่าน)
 • 142,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 135,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 129,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 178,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)