ทัวร์อุบลราชธานี - 3วัน2คืน
  • รหัสทัวร์
    :  DOM20-06
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา
    :  3วัน2คืน (-)
  • ระดับทัวร์
PRIVATE UBON RATCHATHANI HIGHLIGHT RIM KHONG
วันที่เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินอุบลฯ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว –ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
DAY 2 : โขงเจียม - สามพันโบก - น้ำตกแสงจันทร์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - กิจกรรมผ่อนคลายที่รีสอร์ท
DAY 3 : โขงเจียม - กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า - ตายายชมทุ่ง - สนามบินอุบลฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 27,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม


รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง