ทัวร์พัทยา - 2วัน1คืน
  • รหัสทัวร์
    :  DOM20-05
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา
    :  2วัน1คืน (-)
  • ระดับทัวร์
PRIVATE EXCLUSIVE PATTAYA
วันที่เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – จังหวัดชลบุรี - เมืองพัทยา - ล่องเรือยอร์ช
DAY 2 : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป 88,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมรายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง