ทัวร์สระบุรี - 2วัน1คืน
  • รหัสทัวร์
    :  DOM20-09
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา
    :  2วัน1คืน (-)
  • ระดับทัวร์
HIGHLIGHT SARABURI
วันที่เดินทาง : 15-16 , 22-23 สิงหาคม / 12-13 , 19-20 , 26-27 กันยายน / 3-4 , 10-11 , 17-19 ตุลาคม 2563
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สระบุรี – ตลาดโรงคั่ว พิพิธภัณฑ์บ้านใร่กาแฟ – หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน - วัดพระพุทธบาท - เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท
DAY 2 : เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท - ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค – สวนบิ๊กเต้ - วัดป่าสว่างบุญ - กรุงเทพฯ
ราคา : 3,190 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง